top of page
IMG_3340_edited_edited.jpg

En mindre förskola med hög personaltäthet

En plats där du kan glänsa

Förskolan Stjärnan ligger centralt i Södertälje. Förskolan består av en avdelning med 22 platser för barn mellan 1 och 5 år. I den pedagogiska verksamheten arbetar fem utbildade pedagoger som var och en har flera års praktisk erfarenhet av yrket. Vi håller till i stora lokaler med egen gård och närhet till både natur och kultur. All mat lagas av förskolans egen kock.

Drawing & Coloring
Kids Drawing

Pedagogisk inriktning

På Stjärnan arbetar vi utifrån modern förskolepedagogik. En pedagogik med rötter i svensk traditionell förskola och som inspireras av Reggio Emilias filosofi. För oss på Stjärnan innebär det en optimistisk människosyn, där barn och vuxna är värda samma respekt. En stark tro på barnet samt en övertygelse om att barn vill utforska världen och lära med alla sinnen. I verksamheten finns ett starkt fokus på vad barnen vill upptäcka, vad barnen är intresserade av, deras teorier och fantasier. För att möjliggöra detta är ett aktivt lyssnande och ett medvetet förhållningssätt där både barn och föräldrar är i fokus centralt.

bottom of page