top of page

Vad är ett föräldrakooperativ?

20201023_132456.jpg

Med föräldrakooperativ menas att förskolan ägs och drivs av föräldrarna till de barn som är inskrivna på förskolan genom en ekonomisk förening. Det innebär mer inflytande, större delaktighet och att du som förälder är mer engagerad än i en kommunal eller privatägd förskola. Du har helt enkelt stora möjligheter att påverka ditt barns förskolevistelse! Ingen vinst tas ut ur föreningen, alla pengar går rakt in i verksamheten, för barnens bästa!

 

Som förälder deltar du i styrelsearbetet två år per placerat barn, ingår i en ansvarsgrupp och deltar i två årliga städ- och fixardagar. Detta ger dig som förälder god inblick i verksamheten och skapar förutsättningar för delaktighet och påverkan.

bottom of page