top of page

Vår pedagogik

Barnomsorg med kvalitet

Child Doing Art Activity

Genom våra värdeord glädje, nyfikenhet-lekfullhet, delaktighet växer vi tillsammans, både barn och pedagoger. Respekt för individen är en förutsättning för att alla ska känna gemenskap och ha roligt. I våra pedagogiska miljöer arbetar vi ständigt med att utveckla tilltalande mötesplatser, där undersökande och nyfikenhet står i centrum för den lärande leken. 
Med en mångfald av material och variationer av uttryckssätt kan alla barn delta utifrån sina förutsättningar. Vi ser olikheter som en tillgång i verksamheten. Alla har rätt att bli lyssnade på och vi har ett gemensamt ansvar för vår verksamhet som en demokratisk mötesplats. För att kunna anpassa verksamheten efter vår åldersintegrerade barngrupp arbetar vi i projektgrupper tre dagar i veckan. I dessa grupper är barnen indelade efter ålder/mognad och arbetet utgår från barnens intresse. 

Att börja på förskola

På Stjärnan är anknytning och trygghet viktigt, därför tillämpar vi behovsanpassad introducering med riktmärke på ca 14 dagar. Under introduceringen är du som förälder delaktig tillsammans med ditt barn i verksamheten till en början, för att sedan i lugn och ro slussa in ditt barn i verksamheten. Dessa dagar ger dig som förälder en god inblick i vår verksamhet samt möjlighet att lära känna oss pedagoger, andra barn och föräldrar.
Att börja på förskola innefattas ofta av ett brett spann av känslor, både för dig som förälder och för ditt barn. För oss är det därför viktigt att så tidigt som möjligt skapa hållbara relationer som bygger på kommunikation, tilltro och ömsesidig respekt.

Måltiden

Måltiderna är viktiga sociala och pedagogiska sammanhang där vi har en trevlig samvaro och möjlighet att smaka på nya maträtter. Här ges tillfälle att ta tillvara på det vi arbetat med under förmiddagen genom att samtala och reflektera kring de erfarenheter vi gjort tillsammans under förmiddagen.
All mat lagas på förskolan av Stjärnans egen kock. Vi anpassar och lagar särskild mat till de barn som på grund av allergier eller av etiska och religiösa skäl är i behov av specialkost.

Studiebesök och utflykter

Som ett komplement till förskolans egna aktiviteter tar vi del av det utbud som finns i förskolans närområde. Den närliggande skogen, TomTit´s Experiment, Södertäljes stadsbibliotek och Torekällberget är några exempel på de närmiljöer vi kompletterar vår verksamhet med. 
Genom kommunens utbud av kulturevenemang för förskolor har vi även möjlighet att ta del av teatrar och bioupplevelser. Vår ambition är att varje barn ska få ta del av minst en teater/bio upplevelse per läsår.

Leken

Leken är mycket viktig i vår verksamhet. Som en social samvaro ger lek barnen möjlighet att utveckla värdefulla lekkoder. I lekens skepnader kan barnet bli den hen önskar. Pedagogerna verkar för att stimulera barnens lek både med material, medverkan och stöd. I leken främjas utvecklingen av individen samt även kreativiteten, intellektet, motoriken, sociala färdigheter, språket, trygghet och känslor.

Vilan

Varje barn skall erbjudas en god omsorg med väl avvägd dygnsrytm. Det är därför viktigt att få en lugn, avkopplande stund mitt på dagen. Vi erbjuder olika möjligheter till vila beroende på barnets behov, sova, högläsning eller vila med saga på cd.

bottom of page